תנאי התקשרות

תנאי התקשרות לסיוע בכתיבת עבודה: “מ.י.ק."

מ.י.ק. הינה גורם מתווך בין מזמין הסיוע בכתיבת עבודה (להלן, “המזמין”) לבין כותב העבודה (להלן, “הכותב”). במסגרת השירות נוצר הקשר בין המזמין לכותב, מתבצעת בקרה על העברת התשלומים עבור הסיוע בכתיבת העבודה ובקרה על העברת העבודה הכתובה מהכותב אל מזמין העבודה.
כל התקשרות בין מזמין העבודה לכותב העבודה באשר לסיוע בכתיבת העבודה שהוזמנה, בירורים, העברת חומרים וכדומה תתבצע אך ורק דרך “מ.י.ק.".
מחיר הסיוע בכתיבת העבודה יסוכם בין מזמין העבודה לבין “מ.י.ק.”. המחיר יכלול את התשלום לכותב ואת דמי התיווך.
התשלום על העבודה מתבצע בשני מועדים:
מועד ראשון: בסיכום תנאי העסקה, תועבר מקדמה על סך שייקבע ע”י “מ.י.ק.”. מקדמה זו לא תוחזר במידה ותבוטל הדרישה לסיוע בכתיבת העבודה על ידי הלקוח, מכל סיבה שהיא. המקדמה תשולם למ.י.ק..
מועד שני: יום לפני הגשת העבודה תועבר יתרת התשלום; תשלום זה ישולם ישירות ל"מ.י.ק.". העבודה תישלח למזמין רק לאחר סיום התשלום המלא. במידה ומזמין העבודה יבקש לקבל את חלקי העבודה בשלבים התשלום השני יבוצע גם הוא בשלבים לפי התקדמות העבודה.
מ.י.ק. מתחייבת להעביר את דרישת סיום התשלום למזמין העבודה רק משהסתיימה כתיבת העבודה על ידי הכותב. כמו כן, תועבר העבודה למזמין רק לאחר סיום התשלום המלא; באופן זה נשמרים האינטרסים הן של מזמין העבודה והן של כותב העבודה.
מלוא התשלום המוסכם במייל זה יגיע לחברת מ.י.ק. גם במקרה שהחלה כתיבת העבודה ולבקשת הלקוח הופסקה.
מ.י.ק. תעשה כל מאמץ בכדי להבטיח רמת כתיבה מעולה אף כי האחריות לתוכן העבודה, רמת הכתיבה האקדמית, הדיוק בממצאים ובמידע הכתוב בעבודה וכל היוצא בכך, הינם אחריותו הבלעדית של מזמין העבודה. משכך, לא יוחזר תשלום בגין עבודה שנכתבה ונמסרה ללקוח.
בכדי להבטיח שביעות רצון הלקוח, “מ.י.ק.” מתחייבת לוודא תיקון העבודה על ידי הכותב בהתאם לדרישות מזמין העבודה בלבד. ובלבד שתיקונים אלו אינם חורגים מההנחיות לעבודה שסוכמו מראש. כמו כן בסיום הליווי ובתום הגשת הקובץ למזמין, חברת מ.י.ק. תמשיך לעמוד לצד המזמין לסבב נוסף ויחיד של שיפור/תיקון הקובץ בעת סיוע הכתיבה. ולכן רצוי לרכז את כלל ההערות ולהגישם בפעם אחת. במקרה בו המזמין יבקש סבב שיפור/תיקון נוסף מעבר לשירות הראשוני, יקבע מחיר חדש והזמנה חדשה בהתאם לדרישות החדשות שיגיעו על ידי המזמין. יחד עם זאת, אין “מ.י.ק.” מתחייבת לקבלת ציון כזה או אחר לעבודה.
העבודות אותן מספקת “מ.י.ק.” מהוות מקור אקדמאי וביבליוגרפי לכל דבר. האחריות בסוגיות אתיקה, זכויות יוצרים ו/או נהלים אקדמיים כאלו ואחרים הנוגעים לכתיבת העבודה, הגשתה או תוכנה – הינה אחריותו הבלעדית של מזמין העבודה.
יודגש כי “מ.י.ק.” אינה מעודדת הגשת עבודות אקדמיות שלא נכתבו על ידי הסטודנט וממליצה להשתמש בחומרים הנכתבים על ידי כותבי "מ.י.ק." כאל מקור ביבליוגרפי מסייע וכעבודה לדוגמה בלבד. שכן, מחד השירות הניתן לסטודנטים הנו סיוע, ליווי והכוונה ומאידך אין המזמין יכול להגיש לאקדמיה כתיבה אקדמית שלא המזמין ערך ו/או הכין. העבודות הנכתבות בסיוע “מ.י.ק.” הינן עבודות מקוריות הנכתבות לפי צרכיו ודרישותיו הייחודיות של כל מזמין.
מ.י.ק. מתחייבת לשמור את דבר הזמנת העבודה, כתיבתה והגשתה, בדיסקרטיות מלאה תוך שמירה על חיסיון פרטי הלקוח, בהתאם לחוק.
זכויות היוצרים על החומרים הנכתבים, מעובדים, משוכתבים, הם של הלקוח בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה הינו בבתי משפט המוסמכים במחוז פתח תקווה.

הלקוח יכול ורשאי לבטל את ההתקשרות מול חברת מ.י.ק. ללא תשלום ו/או קנסות, תוך 48 שעות מרגע התשלום הראשוני. במידה והלקוח לא הודיע על רצונו לבטל את העבודה תוך 48 שעות מרגע התשלום, יהיה עליו לשאת בכלל הוצאות הכתיבה והתיווך, משמע, בתשלום מלא.

היה והחליט מזמין העבודה להמשיך בהתקשרות עם “מ.י.ק.” לאחר שניתנה בידו האפשרות לעיין במסמך זה, ייחשב הדבר כהסכמתו לתנאים אלו וקבלתם באופן מלא.
צור איתנו קשר בכל שאלה - בטלפון 077-804-2030 או בטופס
ואנו נחזור אלייך במהירות ובעוצמה שלא הכרת

כיצד אנו נעזור לך?

המצוינות שלך חשובה לנו ולכן אנו מספקים את שירותי הכתיבה במקצועיות רבה ובמטרה לסייע לך להשיג ציון גבוה! הכותבים שלנו מתוגמלים בהתאם לאיכות הסיוע אותו תקבל בזמן כתיבת העבודה. כך כולנו מוכוונים להצלחה מירבית!

השירותים שלנו כוללים:

 • סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות
 • סיוע בכתיבת עבודות סמינריוניות בתואר ראשון
 • סיוע בכתיבת עבודות דוקטורט
 • הנחיה פרטנית בכתיבת עבודת גמר, עבודת סמינריון או תזה
 • עריכה לשונית לעבודות אקדמיות ותרגום
 • סיוע בכתיבת עבודות גמר בהנדסה
 • סיוע בכתיבת הצעות למחקר
 • חיפוש מאמרים
 • כתיבת או שכתוב עבודות באנגלית
 • תרגום מאמרים
 • שיעורים פרטיים לסטודנטים
 • תמלול הקלטות, שיחות, ראיונות ותמלול משפטי

במהלך הסיוע וכתיבת העבודה, אנו שמים דגש על דרישות המרצה, שימוש במגוון רב של מקורות מידע, והקפדה על ניסוח ייעודי לעבודה ו-100% מקוריות. כל זאת בכדי לסייע לך להשיג את הציון הגבוה שאתה זקוק לו.

למה לחכות? צור/י איתנו קשר בטלפון 077-804-2030 או בטופס
ואנו נחזור אלייך במהירות ובעוצמה שלא הכרת

איך זה עובד

פנה אלינו בטלפון או בטופס ואנו נחזור אלייך כבר באותו יום או למחרת בבוקר, אם פנית בשעות הלילה. לאחר שנשוחח ונבין בדיוק מה הדבר שלו אתה זקוק כולל מסגרות לו"ז ונשלים את פרטי ההזמנה, נצא לדרך במהירות, ביעילות ובדיסקרטיות החשובה לך.

למה לבחור בנו?

פשוט מאוד.
על ההצלחה שלך, אנו מתגמלים את הכותבים שלנו.
אלו רק דוגמאות מתוך מאות ההצלחות שלנו

צור איתנו קשר בטלפון 077-804-2030 או בטופס
ואנו נחזור אלייך במהירות ובעוצמה שלא הכרת